2021年论文 2021年论文

最小化 最大化

1 Junling Li, Weigang Wang, Kun Li, Wenyu Zhang, Chao Peng, Mingyuan Liu, Yan Chen, Li Zhou, Hong Li, Maofa Ge

Effect of Chemical Structure on Optical Properties of Secondary Organic Aerosols Derived from C12 Alkanes

Science of the Total Environment,2021, 751, 141620(1-10)

2 Junling Li, Hong Li , Xuezhong Wang, Weigang Wang, Maofa Ge, Hao Zhang, Xin Zhang, Kun Li, Yan Chen, Zhenhai Wu, Fahe Chai, Fan Meng, Yujing Mu, Abdelwahid Mellouki, Fang Bi, Yujie Zhang, Lingyan Wu,Yongchun Liu

A Large-Scale Outdoor Atmospheric Simulation Smog Chamber for Studying Atmospheric Photochemical Processes: Characterization and Preliminary Application

J Environ Sci, 2021, 102, 185-197

3 Feifei Wang, Menglan Xiao, Xiuyun Ma, Sujun Wu, Maofa Ge, Xiaolin Yu,

Insights into the Transformations of Mn Species for Peroxymonosulfate Activation by Tuning the Mn3O4 shapes

Chemical Engineering Journal, 2021, 404, 127097

4 Li XU, Lin DU, Narcisse T. TSONA, Maofa GE

 Anthropogenic effects on biogenic secondary organic aerosol formation

Advances in Atmospheric Sciences, 2021, 38(7), 1053-1084; DOI: 10.1007/s00376-020-0284-3

5 Xueqin Yang, Xiuyun Ma, Dawei Han, Menglan Xiao, Lingjuan Ma, Hua Sun, Xiaolin Yu, Maofa Ge

Efficient Removal of Toluene over Palladium Supported on Hierarchical Alumina Microspheres Catalyst

Catalysis Today, 2021,375,352-359

6 Xiuyun Ma; Xiaolin Yu; Maofa Ge,

Highly efficient catalytic oxidation of benzene over Ag assisted Co3O4 catalysts

Catalysis Today,2021,376,262-268

7 陈东阳,周力,杨复沫,王炜罡,葛茂发

腔增强吸收光谱技术在大气环境研究中的应用

光谱学与光谱分析2021, 41 (09), 2688-2695

8 Wenyu Zhang, Weigang Wang, Jie Li, Shuangliang Ma, Chaofan Lian, Kun Li, Bo Shi, Mingyuan Liu, Yanyu Li, QingQing Wang, Yele Sun, Shengrui Tong, Maofa Ge

Light absorption properties and potential sources of brown carbon in Fenwei Plain during winter 2018-2019

J Environ Sci, 2021, 102, 53-63

9 Weigang Wang, Ting Lei, Andreas Zuend, Hang Su, Yafang Cheng, Yajun Shi, Maofa Ge, Mingyuan Liu

 Effect of mixing structure on the water uptake of mixtures of ammonium sulfate and phthalic acid particles

Atmos Chem Phys, 2021, 21(3), 2179-2190; https://doi.org/10.5194/acp-21-2179-2021

10 王振,陈梅芳,佟胜睿,陈怡,李伟然,张欣然,郭郁葱,葛茂发,

基于烟雾箱模拟的己烯醇与O3气相反应的动力学研究

环境科学研究,2021, 34(1), 41-53

11 Wei Du, Lubna Dada, Jian Zhao, Xueshun Chen, Kaspar R. Daellenbach, Conghui Xie, Weigang Wang, Yao He, Jing Cai, Lei Yao, Yingjie Zhang, Qingqing Wang, Weiqi Xu, Yuying Wang, Guiqian Tang, Xueling Cheng,Tom V Kokkonen, Wei Zhou, Chao Yan, Biwu Chu, Qiaozhi Zha, Simo Hakala, Mona Kurppa, Leena Järvi, Yongchun Liu, Zhanqing Li, Maofa Ge, Pingqing Fu, Wei Nie, Federico Bianchi, Tuukka Petäjä, Pauli Paasonen, Zifa Wang, Douglas R. Worsnop, Veli-Matti Kerminen, Markku Kulmala, Yele Sun

A 3D study on the amplification of regional haze and particle growth by local emissions

npj Climate and Atmospheric Science,  2021, 4:4 ; https://doi.org/10.1038/s41612-020-00156-5

12  Meifang Chen, Shengrui Tong, Zhen Wang, Weiran Li, Yanyong Xu, Sufan Wang, Maofa Ge

Reaction Mechanism and kinetics of the Criegee intermediate and hydroperoxymethyl formate

J Environ Sci, 2021, 105, 128-137

13 Chaoyang Xue, Can Ye, Chenglong Zhang, Valéry Catoire, Pengfei Liu, Rongrong Gu, Jingwei Zhang, Zhuobiao Ma, Xiaoxi Zhao,Wenqian Zhang, Yangang Ren, Gisèle Krysztofiak, Shengrui Tong, Likun Xue, Junling An, Maofa Ge, Abdelwahid Mellouki, Yujing Mu

Evidence for strong HONO emission from fertilized agricultural fields and its remarkable impact on regional O3 pollution in the summer North China Plain

ACS Earth and Space Chemistry, 2021,5, 340-347

14 William Bloss, Louisa Kramer, Leigh Crilley, Tuan V. Vu, Roy M Harrison, Zongbo Shi, James D. Lee, Freya Squires, Lisa K Whalley, Eloise Slater, Robert Woodward-Massey, Chunxiang Ye, Dwayne E Heard, Shengrui Tong, Siqi Hou, Yele Sun, Jingsha Xu, Lianfang Wei and Pingqing Fu

Insights into air pollution chemistry and sulphate formation from nitrous acid (HONO) measurements during haze events in Beijing

Faraday Discuss., 2021, https://doi.org/10.1039/D0FD00100G

15 Markku Kulmala, Lubna Dada, Kaspar R. Daellenbach, Chao Yan, Dominik Stolzenburg, Jenni Kontkanen, Ekaterina Ezhova, Simo Hakala, Saana Tuovinen, Tom V. Kokkonen, Mona Kurppa, Runlong Cai, Ying Zhou, Rujing Yin, Rima Baalbaki, Tommy Chan, Biwu Chu, Chenjuan Deng, Yueyun Fu, Maofa Ge, Hong He, Liine Heikkinen, Heikki Junninen,Yiliang Liu, Yiqun Lu, Wei Nie, Anton Rusanen, Ville Vakkari, Yonghong Wang, Gan Yang, Lei Yao,Gen Zhang, Jun Zheng, Joni Kujansuu, Juha Kangasluoma, Tuukka Petäjä, Pauli Paasonen, Leena Järvi,Douglas Worsnop, Aijun Ding, Yongchun Liu, Lin Wang, Jingkun Jiang, Federico Bianchi, Veli-Matti Kerminen

Is reducing new particle formation a plausible solution to mitigate particulate air pollution in Beijing and other Chinese megacities?

Faraday Discuss., 2021, 226, 334-347; https://doi.org/10.1039/D0FD00078G

16  Weigang Wang, Mingyuan Liu, Tiantian Wang, Yu Song, Li Zhou, Junji Cao, Jingnan Hu, Guigang Tang, Zhe Chen, Zhijie Li, Zhenying Xu, Chao Peng, Chaofan Lian, Yan Chen, Yunhong Zhang, Yele Sun,Tong Zhu,Hezhong Tian, Maofa Ge

Sulfate formation is dominated by manganese-catalyzed oxidation of SO2 on aerosol surfaces during haze events

Nature Commun, 2021, doi. 10.1038/s41467-021-22091-6

17 Ge Maofa; Tong Shengrui; Wang Weigang; Zhang Wenqian; Chen Meifang; Peng Chao; Li Junling; Zhou Li; Chen Yi; Liu Mingyuan

 Important oxidants and their impact on the environmental effects of aerosols

J Phys Chem A, 2021, 125, 3813-3825 (Invited Perspective

18 Chao Yan, Rujing Yin, Yiqun Lu, Lubna Dada, Dongsen Yang, Yueyun Fu, Jenni Kontkanen, Chenjuan Deng, Olga Garmash, Jiaxin Ruan, Rima Baalbaki, Meredith Schervish, Runlong Cai, Matthew Bloss, Tommy Chan, Tianzeng Chen, Qi Chen, Xuemeng Chen, Yan Chen, Biwu Chu, Kaspar Dällenbach, Benjamin Foreback, Xucheng He, Liine Heikkinen, Tuija Jokinen, Heikki Junninen, Juha Kangasluoma, Tom Kokkonen, Mona Kurppa, Katrianne Lehtipalo, Haiyan Li, Hui Li, Xiaoxiao Li, Yiliang Liu, Qingxin Ma, Pauli Paasonen, Pekka Rantala, Rosaria E. Pileci, Anton Rusanen, Nina Sarnela, Pauli Simonen, Shixian Wang, Weigang Wang, Yonghong Wang, Mo Xue, Gan Yang, Lei Yao, Ying Zhou, Joni Kujansuu, Tuukka Petäjä, Wei Nie, Yan Ma, Maofa Ge, Hong He, Neil M. Donahue, Douglas R. Worsnop, Veli-Matti Kerminen, Lin Wang, Yongchun Liu, Jun Zheng, Markku Kulmala, Jingkun Jiang, Federico Bianchi,

The synergistic role of sulfuric acid, bases, and oxidized organics governing new-particle formation in Beijing

Geophysical Research Letters,2021, 48(7), e2020GL091944;DOI: 10.1029/2020GL091944

19 Xiuyun Ma, Menglan Xiao, Xueqin Yang, Xiaolin Yu, Maofa Ge

Boosting Benzene Combustion by Engineering Oxygen Vacancy-mediated Ag/CeO2-Co3O4 Catalyst via interfacial electron transfer

Journal of Colloid and Interface Science, 2021,594,882-890

20 Cici Fan, Weigang Wang, Bo Shi,Ke Wang, Yan Chen, Zheng Sun, Maofa Ge

Impact of water molecule on the reaction between acetone and Cl atoms

ACS Earth and Space Chemistry, 2021, 5(4), 920-930

21 Weiran Li, Guomin Dan, Meifang Chen, Yi Chen, Zhen Wang, Yao Zhao, Fuyi Wang, Fangjie Li, Shengrui Tong, Maofa Ge

The gas-phase reaction kinetics of different structure of unsaturated alcohols and ketones with O3

Atmos Environ, 2021, 254, 118394;https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2021.118394

22 Wang Yueqi; Li Changjian; Zhang Xiaojie; Kang Xiaoxuan; Li Yaru; Zhang Wenyu; Chen Yan; Liu Yang; Wang Weigang; Ge Maofa; Du Libo;

Exposure to PM2.5 aggravates Parkinson's disease via inhibition of autophagy and mitophagy pathway

Toxicology, 2021, 456, 152770, https://doi.org/10.1016/j.tox.2021.152770

23 Junling Li, Hong Li, Kun Li, Yan Chen, Hao Zhang, Xin Zhang, Zhenhai Wu,  Yongchun Liu, Xuezhong Wang, Weigang Wang, Maofa Ge

Enhanced Secondary Organic Aerosol Formation from the Photo-oxidation of

Mixed Anthropogenic Volatile Organic Compounds

Atmos Chem Phys, 2021, 21, 7773–7789, https://doi.org/10.5194/acp-21-7773-2021

24 Chao Peng, Patricia N. Razafindrambinina, Kotiba A. Malek, Lanxiadi Chen, Weigang Wang, Ru-Jin Huang, Yuqing Zhang, Xiang Ding, Maofa Ge, Xinming Wang, Akua A. Asa-Awuku, Mingjin Tang,

Interactions of organosulfates with water vapor under sub- and supersaturated conditions

Atmos Chem Phys, 2021, 21(9), 7135-7148

25  Yi Chen, Shengrui Tong, Weiran Li,Yanping Liu, Fang Tan, Maofa Ge, Xiaofeng Xie, Jing Sun

Photocatalysis of SO2 by TiO2: Aerosol formation and key role of gaseous reactive oxygen species

Environmental Science & Technology, 2021, 55(14), 9784-9793; DOI10.1021/acs.est.1c01608

26 王珂,王炜罡, 刘肖,李俊玲,陈岩,李杰,杨文夷, 葛茂发,

中等挥发性有机物研究进展

环境化学,2021, 40(10), 2960-2978; doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2021032906

27 李晓晓,蒋靖坤,王东滨, 葛茂发,郝吉明

大气超细颗粒物来源及其化学组分研究进展

环境化学,2021, 40(10), 2947-2959; doi: 10.7524/j.issn.0254-6108.2021032701

28 Dawei Han, Xiuyun Ma, Xueqin Yang, Menglan Xiao, Hua Sun, Lingjuan Ma, Xiaolin Yu, Maofa Ge

Metal organic framework-templated fabrication of exposed surface defect-enriched Co3O4 catalysts for efficient toluene oxidation

Journal of Colloid and Interface Science, 2021,603, 695-705

29 Weiran Li, Shengrui Tong, Junji Cao, Hang Su, Wenqian Zhang, Lili Wang , Chenhui Jia, Xinran Zhang, Zhen Wang, Meifang Chen, Maofa Ge,

Comparative observation of atmospheric nitrous acid (HONO) in Xi'an and

Xianyang located in the GuanZhong basin of western China

Environmental Pollution,2021, 289, 117679, https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117679

30 Deming Xia, Xinran Zhang, Jingwen Chen, Shengrui Tong, Hong-bin Xie, Zhongyu Wang, Tong Xu, Maofa Ge, David T. Allen,

Heterogeneous Formation of HONO Catalyzed by CO2

Environmental Science & Technology, 2021, 55(18), 12215-12222

31 Li Sheng; Song Wei; Zhan Hao; Zhang Yanli; Zhang Xinran; Li Weiran; Tong Shengrui; Pei Chenglei; Wang Yujun; Chen Yanning; Huang Zuzhao; Zhang Runqi ; Zhu Ming; Fang Hua; Wu Zhenfeng; Wang Jun; Luo Shilu; Fu Xuewei; Xiao Shaoxuan; Huang Xiaoqing; Zeng Jianqiang; Zhang Huina; Chen Duohong; Gligorovski Sasho; Ge Maofa; George Christian; Wang Xinming

 Contributions of Vehicles Emission and NO2 Surface Conversion to Nitrous Acid (HONO) in Urban Environments: Implication from Tests in a Tunnel

Environmental Science & Technology, 2021, 55, 15616-15624

32 程淑敏,杜林,张秀辉,葛茂发

单分子膜在海洋飞沫气溶胶表面特性研究中的应用

化学进展; 2021, 33(10), 1721-1730; DOI10.7536/PC200841